Vikår og betingelser

Velkommen til Gratis Produkter:

LEGAL RELATED STUFF EMAIL HERE: legalgp@wedoads.dk

Produkter (“Gratis Produkter”). Denne nettsiden og relaterte nettsider av Gratis Produkter (samlet referert som dette “nettstedet”) leveres som en tjeneste til sine besøkende og kan kun brukes til informasjonsformål. Vær så snill og les nøye gjennom og forstå vilkårene og betingelsene for nettstedet (“Vilkår og betingelser”) før bruk av dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du å innrette deg og overholde vilkår og betingelser for Gratis Produkter. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser må du ikke bruke denne siden. Gratis Produkter anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkår og betingelsene for fremtidig referanse.

Gratis Produkter forbeholder seg retten til å endre, redigere eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold på nettstedet eller vilkår og betingelser fra tid til annen uten varsel og etter eget skjønn. Alle endringer trer i kraft umiddelbart og gjelder all tilgang til og bruk av dette nettstedet etterpå. For hver gang du bruker nettstedet, må du sjekke at du forstår vilkårene og betingelsene som er gjeldende på det tidspunktet.

Bruk av nettstedet

Alle rettigheter, inkludert opphavsrett, på dette nettstedet er eid av eller lisensiert av Gratis Produkter. Dette nettstedet og innhold på dette nettstedet, inkludert tekst, grafikk, knapper ikoner, lyd – og videoklipp, digitale nedlastinger, datasamlinger og programvare, kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres uten skriftlig tillatelse av Gratis Produkter, men du kan laste ned, vise og skrive ut materiellet som presenteres på denne siden for personlig og ikke kommersiell bruk. Du kan ikke bruke “robot”, “spider” eller andre automatiske funksjoner, eller programmer, algoritmer eller metodikker eller lignende prosesser/funksjonalitet, eller andre manuelle prosesser, for å overvåke eller kopiere noen av nettsidene, dataene eller innhold på dette nettstedet, uten at det er gitt skriftlig tillatelse av Gratis Produkter.

Du har godtatt at du vil ikke kopiere eller på annen måte overføre nettsider, data eller annet innhold funnet på dette nettstedet til en annen datamaskin, server, nettside eller annet medium for masse distribusjon eller til bruk i kommersielle aktiviteter eller virksomhet. Du godtar at du vil ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller på annen måte forsøke å forstyrre i at dette nettstedet fungerer riktig. Du godtar at du ikke vil gjøre noe som påfører en byrde eller belastning på vår infrastruktur som Gratis Produkter anser som urimelig eller uforholdsmessig i forhold til fordeler Gratis Produkter oppnår fra din bruk av nettstedet.

Uautorisert bruk av dette nettstedet og/eller data eller innhold på dette nettstedet kan bryte gjeldende opphavsrett, varemerke eller annet åndsverk eller andre lover. Hvis du forhånd får skriftlig tillatelse av Gratis Produkter for å bruke data eller innhold på dette nettstedet, må du beholde alle merknader om opphavsrett og varemerker, inkludert noen annen proprietær eiendomsrettslige merknader, som finnes i materialet, og du må ikke endre, skjule eller ta bort noen slike merknader. Bruken av innhold på annet nettsted eller på andre datamaskiner i nettverk er forbudt.

Det er forbudt å legge ut eller sende noen ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, usømmelig, provoserende, pornografisk eller profant materiale eller noe materiale som kunne utgjøre eller oppmuntre til, dette vil bli ansett som et kriminelt lovbrudd, og kunne gi opphav til sivilrettslig ansvar eller bryte loven.

I tillegg er det forbudt å legge ut eller legge ut informasjon som (a) krenker rettigheter av andre eller krenker deres personvern eller publisitetsrettigheter, (b) er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett, med mindre du har skriftlig tillatelse av de eieren av rettigheten, (c) inneholder virus, “bug”, skadelig programvare eller noe annet skadelig eller (d) brukes til ulovlig samarbeide mot en annen person for å begrense handel eller konkurranse. Du er eneansvarlig for evt skader som følge av evt overtredelse opphavsrett, varemerke eller annet eiendomsrett, eller andre skader som følge av din bruk av dette nettstedet.

Linker

Dette nettstedet inkluderer lenker til andre Internett -nettsteder og ressurser levert av tredjeparter. Disse nettsteder og ressurser er leveres utelukkende som et tilbud for deg og ikke som en påtegning fra Gratis Produkter av det innhold av (eller noen produkt eller tjenester tilgjengelig fra) f.eks. andre nettsteder. Gratis Produkter er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig overfor deg fra tredjeparts for innhold, nøyaktighet, produkter eller tjenester av slike nettsteder, og Gratis Produkter har ingen representasjon eller garanti angående andre nettsteder eller innhold eller materiell på slike nettsteder. Hvis du bruker disse nettstedene, gjør du det på din egen risiko og er underlagt vilkårene og betingelsene for bruk av slike nettsteder. Du erkjenner og godtar at Gratis Produkter ikke er ansvarlig for skade eller tap som oppstår fra eller relatert til din bruk av slik nettsteder eller avhengighet på innhold, produkter eller tjenester tilgjengelig fra slike nettsteder.

Ansvarsfraskrivelse av Garantier

GRATIS PRODUKTER OG EVENTUELLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER GIR INGEN GARANTI AV NOEN SLAG ANGÅENDE DETTE NETTSTEDET OG/ELLER DATA ELLER INNHOLD SOM LEVERES PÅ DENNE SIDEN, SOM ALLE LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER” “SOM TILGJENGELIG”. Gratis Produkter OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, VALUTA ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOE AV INNHOLDET ELLER DATA SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET, OG SLIKE PARTER FRASKRIVER UTTRYKKELIG, I FULLSTENDIG UTSTREKNING, ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE, OG DET SOM OPPSTÅR AV LOVEN ELLER PÅ ANNET MÅTE I LOVVERK ELLER FRA HANDELSFORLØP ELLER BRUK AV HANDEL. VERKEN Gratis Produkter ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER GARANTERER AT DETTE NETTSTEDET, DETS SERVERE ELLER NOEN E-POST SENDT FRA Gratis Produkter ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. ENKELTE STATER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DEN FORGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. TIL TROSS DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN KAN DU HA SPESIFIKKE GARANTIRETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT.

Begrensning av ansvar

FULLSTENIDIG BESTEMT AV LOVEN, TAR GRATIS PRODUKTER INGEN ANSVAR, OG SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR, TAP ELLER SKADER FORÅRSAKET AV ET DISTRIBUTERT «DENIAL-OF-SERVICE» angrep, VIRUS ELLER ANDRE TEKNOLOGISKE SKADER, DATAMASKIN, PROGRAMMER, DATA ELLER ANNET EIENDOMSRETT PÅ GRUNN AV DIN TILGANG TIL, BRUK AV ELLER BRUKER PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER DIN NEDLASTING AV EVENTUELLE MATERIALER, DATA, TEKST, BILDER, VIDEO ELLER LYD FRA NETTSTEDET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL Gratis Produkter, DETS ANSATTE, AGENTER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE, TAP, KRAV, SKADE, TAP AV FORTJENESTE, SALG, VIRKSOMHET ELLER INNTEKT, FORRETNINGSTOLKNING, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET, GOODWILL ELLER OMDØMME, ELLER EVENTUELLE SPESIELLE, EKSEMPELISKE, STRAFFENDE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER AV NOEN SLAG, ENTEN BASERT I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STENGT ANSVAR ELLER ANNET ELLER ANNET (I) ENHVER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLD, (II) ENHVER FEIL ELLER FORSINKELSE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL BRUKEN AV ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE NOEN KOMPONENTER AV DETTE NETTSTEDET) ELLER (III) YTELSEN ELLER MANGLENDE YTELSE AV Gratis Produkter EVENTUELLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, SELV OM SLIK PART HAR ANBEFALT FOR SKADER PÅ SLIKE PARTER ELLER AV EN ANNEN PART.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkår og betingelser, deres emne og deres utforming (og eventuelle ikke- kontraktsmessige tvister eller krav) er styrt av lover av DENMARK .

Informasjon og pressemeldinger

Siden kan inneholde intervjuer, diskusjoner, pressemeldinger og annen informasjon (samlet “Gratis Produkter Informasjon”) om Gratis Produkter, dets virksomhet og dets tjenester, inkludert lenker til tredjeparts nettsteder som inneholder Gratis Produkter Informasjon, som er å være gitt som et tilbud for besøkende av nettstedet. Mens all Gratis Produkter Informasjon utarbeidet av Gratis Produkter antas å være nøyaktig pr dato utarbeidet, fraskriver Gratis Produkter enhver plikt til å oppdatere Gratis Produkter Informasjon. Uttalelser vedr selskaper annen enn Gratis Produkter hvor gitt slik informasjon bør ikke stoles på som værende levert eller godkjent av Gratis Produkter. Meningene som uttrykkes i enhver Gratis Produkter informasjon, inkludert av ansatte og agenter for Gratis Produkter, er utelukkende av de forfatter (e) og ikke nødvendigvis reflektere Gratis Produkter.

Besøkendes kommunikasjon

Med mindre annet er uttrykkelig gitt av Gratis Produkter, alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, eller materiell som du sender inn gjennom på nettstedet skal behandles av deg som konfidensielt. Ved å sende inn slike kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon eller materiell til Gratis Produkter:

i. Du representerer og garanterer at Gratis Produkter sin bruk av din innsendelse ikke bryter og ikke vil bryte noen avtale, bryte noen lov, eller krenke noen tredje parts rettigheter;

ii. Du representerer og garanterer at du har alle rettigheter til å sende inn i disse i vilkår og betingelser;

iii. Gratis Produkter kan gratis på alle måter bruke hele eller deler av innholdet av slik kommunikasjon på ubegrenset basis uten at de har plikt til å varsle, identifisere eller kompensere deg eller noen annet; og

iv. Du gir Gratis Produkter alle nødvendige rettigheter, inkludert fraskrivelse av personvern og moralske rettigheter, å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon eller materiell, helt eller delvis, eller som et avledet verk, uten noen plikt for Gratis Produkter til hvem som helst.

Gratis Produkter aksepterer ikke uoppfordrede ideer, verk eller annet materiell, og du anerkjenner at du er ansvarlig for å bære all risiko med hensyn til bruk eller distribusjon av slike ideer, arbeider eller materiell.

Gratis produkter forbyr uttrykkelig «scraping» av e-post adresser fra nettstedet og «opts out» mottak av kommersielle elektroniske postmeldinger til Gratis Produkter domene e-postadresser hvor de var innhentet i strid ved bruk av automatisk programvare for adressegenerering.

© Gratis Produkter Alle rettigheter reservert .

Oppdatert den 28. februar 2023.

Bilde av Ikon

Søkeresultatene sorteres i kategorier og rangeres etter popularitet (antall klikk på produktet).